درباره ما

حسابداری دانشجویی

اطلاعیه ها و اخبار

ضوابط و مقررات

فرم ها

فناوری اطلاعات

پیوندها

دانشجویان برتر
| | | | | | | |

آموزش یکسان، ارزشیابی یکسان

تاریخچه

پردیس دانشگاه صنعتی شریف واقع در شهر تهران از مهرماه 1391 و با عنوان پردیس بین الملل تهران آغاز به کار نمود . در ابتدا دانشجویان ورودی به دو روش پذیرش از طریق کنکور سراسری سازمان سنجش و نیز پذیرش از طریق بررسی پرونده و سوابق تحصیلی در 5 رشته به شرح زیر به پردیس جذب می شدند.

1-مهندسی فناوری اطلاعات
2-مهندسی عمران
3-مهندسی مکانیک
4-مهندسی نفت
5-مهندسی مکاترونیک

سپس از سال تحصیلی 94-1393 پذیرش دانشجو در پردیس صرفا از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش و آموزش کشور صورت گرفت.

بر اساس تصمیم شورای دانشگاه صنعتی شریف ، پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف در سال های تحصیلی 97-1396 و 98-1397 پذیرش دانشجو نداشته است.نهایتا با تصویب شورای دانشگاه و با عنوان پردیس خودگردان تهران ضمن بازنگری در ساختار و نظامات آموزشی و اجرایی ، از مهرماه 1398 در چهار رشته تحصیلی به شرح زیر پذیرش صورت گرفته است.

1-مهندسی کامپیوتر
2-مهندسی عمران
3-مهندسی مکانیک
4-مهندسی نفت

در حال حاضر پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف با شعار محوری : "آموزش یکسان ، ارزیابی یکسان " به فعالیت می پردازد.

رشته های تحصیلی پردیس خودگردان تهران در سال تحصیلی 1402-1401 عبارتند از :

1-مهندسی کامپیوتر
2-مهندسی مکانیک
3-مهندسی شیمی
4-مهندسی هوافضا
5-مهندسی و علم مواد
6-مهندسی شیمی و نفت
7-علوم کامپیوتر
8-ریاضیات و کاربردها
9-فیزیک
10-شیمی کاربردی و شیمی محض
11-مهندسی صایع

1401-05-26