۰۲:۱۷ ساعت شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
   
 
New Page 1

 

 

 

     

 

 

تاریخچه پردیس


   
   

  

      *پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف در تهران از مهرماه سال  1391 در 5 رشته مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی مکاترونیک، مهندسی نفت و مهندسی فناوری اطلاعات، اقدام به پذیرش دانشجو نموده است و در حال حاضر پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی برای  4 رشته مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی نفت، مهندسی فناوری اطلاعات و صرفا از طریق آزمون  سراسری سازمان سنجش آموزش کشور صورت می پذیرد.

 

         
عوامل کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

1111 - برخورداری از توانمندیهای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

222 - برخورداری از همکاری اساتید مجرب دانشگاه های معتبر کشور

333 - برخورداری از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه صنعتی شریف

444 - بهره مندی از تجارت علمی و آموزشی 50 ساله دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 لطفا نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir 

ارسال نماييد

        دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران