۰۵:۳۳ ساعت سه شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۷
 
   
 
New Page 1

 

 

 

     

 

 

 راهبردهای اصلی پردیس


   
   
 1. بهره گيري هدفمند و اثربخش از ظرفيتهاي بلا استفاده دانشگاه شريف براي توسعه كمي و كيفي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي آن و نيز جذب سهم متناسبي از بازار خدمات آموزشي دانشگاهي

 

2. توسعه تعاملات و همكاريهاي بين المللي دانشگاه

 

 

           
 

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir ارسال نمایید