۰۲:۰۱ ساعت شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
   
 
New Page 1

 

 

 

     

 

 

 راهبردهای اصلی پردیس


   
   
 1. بهره گيري هدفمند و اثربخش از ظرفيتهاي بلا استفاده دانشگاه شريف براي توسعه كمي و كيفي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي آن و نيز جذب سهم متناسبي از بازار خدمات آموزشي دانشگاهي

 

2. توسعه تعاملات و همكاريهاي بين المللي دانشگاه

 

 

           

 لطفا نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir 

ارسال نماييد

        دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران