۲۳:۳۷ ساعت چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸
 
   
 
New Page 1  
 

باسمه تعالی

اطلاعیه تسویه شهریه نیمسال 2-93

 
   

 

 
 

به اطلاع میرساند دانشجویان محترم پردیس بین الملل تهران- دانشگاه صنعتی شریف جهت تسویه حساب شهریه نیمسال جاری از روز سه شنبه مورخ 94/02/01 لغایت روز چهارشنبه مورخ 94/02/30، فرصت دارند تا با مراجعه به سایت پردیس و با انتخاب گزینه ی "سیستم پرداخت" نسبت به واریز باقیمانده ی مبلغ شهریه ترم جاری به صورت الکترونیک اقدام نمایند. ضمناً قابل ذکر آنکه عدم پرداخت به موقع شهریه منجر به محاسبه جریمه 10 درصدی نسبت به کل بدهی خواهد شد.
دانشجویان جهت هرگونه مشکل می توانند با شماره تلفن های 61975389-61975381 (آقای اسفندیاری) تماس حاصل نمایند.


نحوه محاسبه ی شهریه
شهریه هر نیمسال تحصیلی شامل شهریه ثابت به علاوه شهریه ی تعداد واحدهای هر نیمسال مطابق با جدول زیر محاسبه می
شود.
 

سال ورودی

شهریه ثابت (ریال) شهریه ی هر واحد نظری (ریال) شهریه ی هر واحد عملی ( ریال )

91

27.900.000 2.232.000 3.348.000

92

27.900.000 2.232.000 3.348.000

93

33.480.000 2.232.000 3.348.000نحوه استفاده از تخفیف شهریه

پردیس بین الملل تهران بر اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف و شورای عالی پردیس بین الملل دانشگاه در تهران برای دانشجویان حایز شرایط (ممتاز یا ایثارگر)بر حسب سال ورود به دانشگاه منطبق با ضوابط و شرایط اعلام شده در آگهی های مرتبط پذیرش دانشجو برای مهر 91، بهمن 91، مهر 92 و مهر 93 تخفیفاتی را در نظر گرفته است؛ بدین منظور ضروری است: دانشجویان محترم متقاضی تخفیف، درخواست کتبی خود را روز دوشنبه 94/1/17 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 94/01/30 به همراه مستندات لازم به دفتر پردیس تحویل دهند تا پس از بررسی مدارک درخصوص برخورداری یا عدم برخورداری دانشجو از تخفیف تصمیم گیری شود. ضمناً در این خصوص موارد زیر قابل ذکر می باشد:
1- نحوه برخورداری هر یک از دانشجویان به تفکیک ترم ورودی از تخفیف، تابع شرایط اعلام شده در اطلاعیه پذیرش دانشجوی همان ترم می
باشد.
2- هر دانشجو صرفاً امکان برخورداری از یکی از موارد تخفیف مندرج در اطلاعیه
های یاد شده ی فوق را دارا خواهد بود.
3- درخواست
های تخفیف صرفاً برای ترم جاری رسیدگی خواهد شد و عطف به ماسبق نمی گردد.
4- شرط لازم برای برخورداری از تخفیف پرداخت به موقع مبلغ علی
الحساب شهریه و عدم وجود بدهی قبلی در زمان مقرر می باشد

5- درخواست های بعد از تاریخ اعلام شده جهت ارائه درخواست کتبی بررسی نخواهد شد.
 

   
   
   
       
   
   
 
 

ورود به سیستم پرداخت

 
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
       
       
       
       
       
       
           
   

 لطفا نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir 

ارسال نماييد

        دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران