97/05/16

معارفه پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف در تهران

97/02/03

کسب موفقیت دانشجو محمد جوانشاه در مسابقات جهانی استارتاپ‌های دانشگاهی دانمارک در سال 2017

96/12/21

 تمامی کلاسهای فردا سه شنبه 22 اسفندماه 1396 از ساعت 16.30 به بعد تشکیل نخواهند شد.

96/11/25

برگزاری مراسم فارغ التحصیلی پردیس بین الملل تهران

96/09/29

زمان برگزاری مراسم فارغ التحصیلی پردیس بین الملل تهران

96/06/20

تغییر در برگزاری مراسم فارغ التحصیلی پردیس بین الملل تهران