۰۲:۲۱ ساعت شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
   
 
New Page 1

مدیـران برنامه ها

Program managers

نام ونام خانوادگی سمت شماره تلفن آدرس وب و پست الکترونیک عکس

دکتر محسن اصغری

Asghari,Mohsen

 

مدیر برنامه

 

مهندسی مکانیک و مکاترونیک

Mechanical Engineering&Mechatronics

 

66165523  Email: asghari@sharif.edu

Web: http://sharif.ir/~asghari

 

 

مکان و زمان حضور
روز: سه شنبه

ساعت ملاقات: 15.00 با هماهنگی قبلی

دفتر آموزش پردیس بین الملل تهران ، واحد4

         

دکتر علی محمدافشین

 همت یار

Hemmatyar,

Ali Mohammad Afshin

مدیر برنامه

 

مهندسی فناوری اطلاعات

Information Technology

66166630  

Email:  hemmatyar@sharif.edu
 

Web: http://sharif.edu/~hemmatyar

 

مکان و زمان حضور
روز: دوشنبه

ساعت ملاقات: 10.30 الی 12.00با هماهنگی قبلی

دانشکده کامپیوتر
         

دکتر مبین فاطمی

Fatemi.mobin

 

مدیر برنامه

 

مهندسی نفت

Petroleum Engineering

 

   

 

 

 

 

 
 
         

دکتر علیرضا خالو

Khaloo,Alireza

 

مدیر برنامه

 

مهندسی عمران

Civil Engineering

 

66164211 Email: Khaloo@sharif.edu

Web:http://dena.sharif.ir/~civilinfo/faculty/faculty1.php?name=khaloo

مکان و زمان حضور
روز: دوشنبه

ساعت ملاقات: 15.00-16.00با هماهنگی قبلی

دفتر آموزش پردیس بین الملل تهران ، واحد4


 لطفا نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir 

ارسال نماييد

        دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران