۱۵:۵۳ ساعت جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷
 
   
 
mianterm
ردیف نام درس گروه واحد نام استاد تعداد ساعت امتحان تاریخ امتحان محل امتحان
1 شیمی عمومی 1 2 3

باقرزاده

 

15.00

92/12/21 پردیس 2
2 شیمی عمومی 1 2 و 3 3 توفیقی   08.00 93/1/25 تالار 1
3 فیزیک 1 2 و 1 3 ورهرام   9.00 93/1/28 تالار 1 و 2
4 فیزیک 2 3و2و1 3 ورهرام   09.00 93/1/28 تالار 1 و 2
5 نقشه کشی صنعتی 2 1 2 متقی پور   13.00 93/2/3 مرکز گرافیک
6 مقاومت مصالح 2 1 2 ارجمند   15.30 93/2/3 213
7 مدارهای منطقی 2 و 1 3 همت یار   09.00 93/2/4 تالار 6
8 معادلات دیفرانسیل 1و3 3 ابوطالبی   14.00 93/2/4 تالار 1 و 2
9 دینامیک عمران 1و2 3 کاظمی   11.00 93/2/7 پردیس 1
10 ریاضی عمومی 2 4 4 رمضانیان   10.00 93/2/11  الف2
11 نقشه کشی عمران 1 2 مردانی   08.30 93/2/15 مرکز گرافیک
12 نقشه کشی صنعتی 1 1 2 روحانی مشهدی   10.30 93/2/15 مرکزگرافیک
13 محاسبات عددی 1 2 صالحی   13.00 93/2/18 تالار3
14 محاسبات عددی 1 3 صالحی   13.00 93/2/18 تالار3
15 ریاضیات مهندسی 1 3 مهنما   09.00 93/2/18 214
16 استاتیک 2 3 صدرایی   13.00 93/2/21 الف 21
17 شیمی عمومی 1 2 3 باقرزاده   15.00 93/2/21 پردیس 1
18 ترمو دینامیک 1 3 ضابطیان   09.00 93/2/24 221
19 طراحی اجزای ماشین 1 3 قرشی   09.00 93/2/13 تالار1
20 دینامیک مکانیک 1 3 صیادی   15.00 93/2/15 پردیس 2
21 مبانی مهندسی برق 1 3 1 نصیریان   10.00 93/3/1  سالن مکانیک2
22 تئوری سازه 1و2 3 خالو   09.00 93/3/1 الف18و19
23 نقشه برداری 1 و عملیات 1و2 3 صائبی   17.00 93/3/4 تالار3
24 استاتیک 2 3 بستان شیرین   10.00 93/3/1 الف 16
25 مقاومت مصالح 1 3 بستان شیرین   10.00 93/3/1 الف 17
 

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir ارسال نمایید