.
.

زمان برگزاری مراسم فارغ التحصیلی پردیس بین الملل تهران

 

 

اولین دوره مراسم دانش آموختگی پردیس تهران در 20 دی ماه 1396 برگزار خواهد شد. دانش آموختگان پردیس می توانند برای ثبت نام تا 10 دی ماه به آدرس http://alum.tic.sharif.ir مراجعه نمایند. لازم به ذکر است تنها دانشجویانی می توانند در مراسم حاضر شوند که همه مراحل اداری فارغ التحصیلی را طی کرده باشند.