۲۳:۲۴ ساعت چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸
 
   
 
New Page 1  
 

 

 

کسب موفقیت در مسابقات جهانی استارتاپ‌های دانشگاهی دانمارک در سال 2017

 

  

    

آقای محمد جوانشاه، دانشجوی ورودی سال 95رشته کامپیوتر پردیس تهران، در مسابقات جهانی استارتاپ‌های دانشگاهی دانمارک در سال 2017 موفقیت کسب نمود.

 رئیس پردیس بین‌الملل تهران طی تقدیر نامه‌ای این موفقیت را به ایشان تبریک گفت.

 

 

 

     

   
   
 
   

 لطفا نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir 

ارسال نماييد

        دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران