درباره ما

حسابداری دانشجویی

اطلاعیه ها و اخبار

ضوابط و مقررات

فرم ها

فناوری اطلاعات

پیوندها

دانشجویان برتر
| | | | | | | |

آموزش یکسان، ارزشیابی یکسان

کارآموزی
راهنمای اخذ درس کارآموزی

 • دانشجوی گرامی!99-9-22جدید
 • (ورودی 95 و ماقبل)
 • لازم است برای اخذ درس کارآموزی فرم مربوطه را تکمیل نموده و به دفتر آموزش پردیس تحویل نمایید. روند تکمیل فرم به همراه زمانهای مقرر در لینک پایین صفحه آمده است.
  دریافت فرم مربوطه
  همچنین لازم است به نکات زیر در مورد درس کارآموزی توجه نمایید.
  1. همراه با کارآموزی در نیمسال اول و دوم حداکثر 14 واحد و در تابستان حداکثر 3 واحد نظری و یا 2 واحد عملی قابل اخذ است. در تعیین سقف واحد قابل اخذ همراه با کارآموزی، فراغت از تحصیل، معدل کل یا مشروطی نیمسال قبل تأثیری ندارد.
  2. در صورتی که دانشجو هر کدام از فعالیتهای تعریف شده را در زمان مقرر به انجام نرساند (حتی اگر ثبت نام اینترنتی انجام داده باشد)، کارآموزی قابل قبول نبوده و نمره مردود برای دانشجو ثبت می گردد و دانشجو موظف است در ترم دیگری این درس را اخذ نماید.
  3. پس از دریافت معرفی نامه از دانشگاه، تغییر محل کارآموزی امکانپذیر نمی باشد.
  4. تعیین محل کارآموزی باید توسط خود دانشجو صورت بپذیرد.
  5. توجه داشته باشید که برای اخذ درس کارآموزی تکمیل فرم کارآموزی و تحویل آن به دفتر پردیس کافی نبوده و دانشجو حتماً باید از طریق سامانه آموزش در این درس ثبت نام نماید.
  6. با توجه به پیگیری مستمر و بازدید حضوری از محل کارآموزی توسط مسئول مربوطه در پردیس، در صورتی که حضور و فعالیت دانشجو در محل کارآموزی تأیید نشود، نمره این درس مردود اعلام شده و دانشجو موظف است در ترمهای آینده مجدداً درس کارآموزی را اخذ نماید.
  آیین نامه کارآموزی
  زمان بندی کارآموزی
  دستورالعمل اخذ و ارائه نمره درس کارآموزی کارشناسی
  فرم اخذ درس کارآموزی
  فرم ارزیابی کارآموزی
  فرم I )تحویل نمره کارآموزی)