۱۸:۱۵ ساعت سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
 
   
 
New Page 1

هیئت رئیسه

Praesidium

نام ونام خانوادگی سمت شماره تلفن شماره نمابر آدرس وب و پست الکترونیک عکس
دکتر علی محمد افشین همت یار رئیـس

پردیس بین الملل تهران

66165165 61975398  

Email: hemmatyar@sharif.edu

Web: http://sharif.edu/~hemmatyar

 

زمان و محل حضور
 

شنبه الی چهارشنبه (با هماهنگی قبلی)

محل : دفتر پردیس

 

 
دکتر سید حمیدرضا مداح حسینی

 

مشاور

 پردیس بین الملل تهران

--- 61975398  

Email:  madaah@sharif.edu
 

Web:  http://sharif.edu/~madaah

 

زمان و محل حضور

---

 
مهندس محمد ابراهیم ده آفرین معاون پشتیبانی و توسعه منابع پردیس بین الملل تهران 61975375 61975398  

Email: edehafarin@sharif.edu

Web:  http://sharif.edu/~edehafarin

 

ساعات ملاقات

 

همه روزه

 (  با هماهنگی قبلی)

محل : دفتر پردیس

 

 

 لطفا نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir 

ارسال نماييد

        دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران