۰۳:۴۷ ساعت جمعه, ۱ تیر ۱۳۹۷
 
   
 
New Page 1

هیئت رئیسه

Praesidium

نام ونام خانوادگی سمت شماره تلفن شماره نمابر آدرس وب و پست الکترونیک عکس
دکتر سید حمیدرضا مداح حسینی رئیـس

پردیس بین الملل تهران

66165165 61975398  

Email: madaah@sharif.edu

Web: http://sharif.edu/~madaah

 

زمان و محل حضور
 

شنبه الی چهارشنبه (با هماهنگی قبلی)

محل : دفتر پردیس

 

 
دکتر علی محمد افشین همت یار معاون آموزشی

 پردیس بین الملل تهران

61975385 61975398  

Email:  hemmatyar@sharif.edu
 

Web:  http://sharif.edu/~hemmatyar

 

زمان و محل حضور
شنبه ، یکشنبه

ساعت 10:30 الی 12

سه شنبه ها : ساعت 15 الی 16:30

محل : دفترآموزش پردیس

 

 
مهندس محمد ابراهیم ده آفرین معاون پشتیبانی و توسعه منابع پردیس بین الملل تهران 61975375 61975398  

Email: edehafarin@sharif.edu

Web:  http://sharif.edu/~edehafarin

 

ساعات ملاقات

 

همه روزه

 (  با هماهنگی قبلی)

محل : دفتر پردیس

 

 
مهندس مرتضی یاری مدیردانشجویی و فرهنگی

 پردیس بین الملل تهران

66165165-6 61975398  

Email: yari@tic.sharif.ir

Web:

 

زمان و محل حضور
شنبه تا سه شنبه

ساعت : 10 الی 12

محل : دفترآموزش پردیس

 

 

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir ارسال نمایید