۱۵:۵۲ ساعت جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷
 
   
 
New Page 1
.
.
 

قابل توجه دانشجویان گرامی

 

تمامی امتحانات روز سه شنبه مورخ 95/10/21 به جز امتحان استاتیک خانم مهندس هویت طلب به روز شنبه مورخ 95/11/09 در همان ساعات برنامه ریزی شده تغییر پیدا کرده است .

امتحان استاتیک خانم مهندس هویت طلب به روز پنج شنبه مورخ 95/10/23 ساعت 9:00 صبح تغییر پیدا کرده است .

 
 

 

 

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir ارسال نمایید