درباره ما

حسابداری دانشجویی

اطلاعیه ها و اخبار

ضوابط و مقررات

فرم ها

فناوری اطلاعات

پیوندها

دانشجویان برتر
| | | | | | | |

آموزش یکسان، ارزشیابی یکسان

تامین خوابگاه

بررسی امکان تامین خوابگاه برای دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه

با سلام
دانشجویان گرامی.
بدینوسیله به اطلاع می رساند با هدف بررسی امکان تامین خوابگاه، لطفاً نسبت به تکمیل "فرم نظرسنجی" تا تاریخ 12 اسفند 1401 اقدام نمایید.
(تکمیل این فرم توسط تمامی دانشجویان الزامی می باشد.)
( لازم به ذکر است جهت تکمیل نمودن فرم ذیل از اتصال خود به اینترنت اطمینان حاصل نمائید.)
لینک فرم نظرسنجی مربوطه ( تا روز شنبه 20 اسفندماه تمدید شد )
اتمام زمان ثبت نام
20 اسفند 1401