.
.

دریافت کارت ورود به جلسه امتحان پایانترم 971

 

 دانشجوی گرامی :

جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان پایان ترم پس از تسویه حساب در سامانه مالی و انتخاب گزینه "کارت امتحانات" در منوی : امور مالی و شهریه / پرداخت آنلاین ، نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نمایند .

از ورود دانشجویانی که کارت ورود به جلسه اخذ نکرده باشند به جلسه امتحان ممانعت بعمل خواهدآمد.