درباره ما

حسابداری دانشجویی

اطلاعیه ها و اخبار

ضوابط و مقررات

فرم ها

فناوری اطلاعات

پیوندها

دانشجویان برتر
| | | | | | | |

آموزش یکسان، ارزشیابی یکسان

بیمه دانشجویان غیرایرانی
"براساس ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان غیرایرانی باید با پرداخت حق‌بیمه تعیین‌شده تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند. مبلغ حق‌بیمه و نحوه پرداخت آن را اداره دانشجویان بین‌الملل در معاونت آموزشی دانشگاه به اطلاع دانشجویان مشمول می‌رساند."