.
.

تقدیر از دکتر محمد مصطفی فتوحی مدیر دانشجویی سابق پردیس بین الملل تهران

 

 

روز دوشنبه مورخ 93/8/19  ریاست  پردیس بین الملل تهران    از آقای دکتر محمد مصطفی فتوحی  مدیر سابق دانشجویی پردیس  بخاطر تلاش ها و زحمات مستمر ایشان در  توسعه و پیشرفت  پردیس تقدیر بعمل آورد. همچنین  طی حکم دیگری آقای دکتر میرزایی بعنوان  مدیر دانشجویی و فرهنگی پردیس بین‌الملل - دانشگاه صنعتی شریف در تهران  منصوب شد