۲۳:۳۳ ساعت چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸
 
   
 
New Page 1
.
.

انتصاب دکتر امین میرزایی به عنوان مدیر فرهنگی و دانشجویی پردیس بین الملل تهران

 

طی حکمی از طرف دکتر سید حمیدرضا مداح حسینی رئیس پردیس بین الملل تهران دانشگاه صنعتی شریف ، دکتر امین میرزایی به عنوان مدیر فرهنگی و دانشجویی پردیس بین الملل تهران منصوب گردید

 

 
 

 


 لطفا نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir 

ارسال نماييد

        دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران