.
.

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند

دفتر آموزش پردیس بین الملل تهران به خیابان حبیب اله، خیابان قاسمی ، پلاک 37، طبقه اول ، واحد 4 انتقال یافت.  همان ساختمان قبلی

شماره تلفن های دفتر آموزش

ساناز محمدی: 61975397

سوگل قدس:   61975385