۰۴:۲۵ ساعت چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶
 
   
 

 

پرسش و پاسخ صریح دوستانه میان دانشجویان و هیئت رئیسه

 
 

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir ارسال نمایید