۰۰:۳۴ ساعت پنجشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۸
 
   
 
New Page 1
 

 

معرفی ورودی های برتر کنکور 94

معـرفی ورودی های برتر کنـکور 93

 

 

دانشجویان ممتازدر هر نیمسال

 

نیمسال /  رشته

 مکانیک  عمران فناوری اطلاعات نفت مکاترونیک
      دانشجویان برتر نیمسال 2-95

 

کلیک کلیک کلیک کلیک کلیک
      دانشجویان برتر نیمسال 1-95

 

کلیک کلیک کلیک کلیک کلیک
      دانشجویان برتر نیمسال 2-94 کلیک کلیک کلیک کلیک کلیک
      دانشجویان برتر نیمسال 1-94 کلیک کلیک کلیک کلیک کلیک
      دانشجویان برتر نیمسال 2-93 کلیک کلیک کلیک کلیک کلیک

 

 

1.2.3

صفحه
 

 لطفا نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir 

ارسال نماييد

        دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران