۰۳:۳۵ ساعت جمعه, ۱ تیر ۱۳۹۷
 
   
 
New Page 1
 

ورودی های 91

احمد علی علائی

رشته عمران

رتبه اول

 

ورودی های 92

ارمغان فتوت فرد

رشته عمران

رتبه اول

 

ورودی های 93

احمد داود آبادی فراهانی

رشته عمران

رتبه اول

 

 

امیر حسین مقدس جعفری

رشته عمران

رتبه دوم

 

خشایار سمیعی مقدم

رشته عمران

رتبه دوم

علیرضا آخوند زاده قمصری

رشته عمران

رتبه دوم

 

 

 

رضا موحدی فر

رشته عمران

رتبه سوم

 
 

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir ارسال نمایید