۰۳:۳۵ ساعت جمعه, ۱ تیر ۱۳۹۷
 
   
 
New Page 1
 

ورودی های 91

سیده آتین ابوترابی فرد

رشته مکانیک

رتبه اول

 

 

 

ورودی های 93

علی فراست

رشته مکانیک

رتبه اول

 

 

نسترن برین

رشته مکانیک

رتبه دوم

 

آرین منافی نیازی

رشته مکانیک

رتبه دوم

الناز میرطالبی

رشته مکانیک

رتبه سوم

   

کیانا ابوالفتحی

رشته مکانیک

رتبه سوم

 
 

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir ارسال نمایید