۰۳:۳۶ ساعت جمعه, ۱ تیر ۱۳۹۷
 
   
 
New Page 1
 

ورودی های 91

پیمان ره سپاس

رشته مکاترونیک

رتبه اول

 

ورودی های 92

محمدرضا ابراهیمی

رشته مکاترونیک

رتبه اول

 

ورودی های 93

فاطمه نجفی ثانی

رشته مکاترونیک

رتبه اول

 

 

اردوان خلیل پور

رشته مکاترونیک

رتبه دوم

 
 

امیرمهدی کرم پور

رشته مکاترونیک

رتبه دوم

علیرضا پورانصاری شوریجه

رشته مکاترونیک

رتبه سوم

 

 

شایان جاهد

رشته مکاترونیک

رتبه سوم

 
 

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir ارسال نمایید