۰۳:۳۵ ساعت جمعه, ۱ تیر ۱۳۹۷
 
   
 
New Page 1
 

ورودی های 91

مریم داودی

رشته فناوری اطلاعات

رتبه اول

 

ورودی های 92

سینا سرپرست

رشته فناوری اطلاعات

رتبه اول

 

ورودی های 93

علیرضا ایران پور

رشته فناوری اطلاعات

رتبه اول

 

 

محمد هادی محسن پور

رشته فناوری اطلاعات

رتبه دوم

 

سید عرفان حنیفی یزدی

رشته فناوری اطلاعات

رتبه دوم

کیمیا حافظی

رشته فناوری اطلاعات

رتبه دوم

آرمین یزدانی اصفهانی

رشته فناوری اطلاعات

رتبه سوم

 

 

حسام الماسی راد

رشته فناوری اطلاعات

رتبه سوم

 
 

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir ارسال نمایید