۰۲:۲۷ ساعت شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
   
 

 دانشجوی گرامی؛ در صورت تمایل برای پیگیری پیشنهاد یا انتقاد، لطفاً نام و نام خانوادگی و پست الکترونیک یا شماره تماس خود را وارد نمائید تا با ارائه کد رهگیری از نتیجه بررسی ها مطلع شوید.

نام و نام خانوادگی : (اختیاری)


آدرس پست الکترونیکی :(اختیاری)


تلفن  تماس :(اختیاری)


نظرات
و پيشنهادات :


این عدد  را وارد نمایید 34 
 


 لطفا نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir 

ارسال نماييد

        دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران