۰۰:۲۳ ساعت پنجشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۸
 
   
 
لیست اساتید

 

 

   

*

مهندسی مکانیک و مکاترونیک

Mechanical Engineering&Mechatronics

 

 
* مهندسی فناوری اطلاعات

Information Technology

 

 
* مهندسی نفت
 
Petroleum Engineering

 

 
* مهندسی عمران
 
Civil Engineering

 

 
* دروس پایه و عمومی
 
Basic courses and public

 

 
     

 لطفا نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir 

ارسال نماييد

        دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران