درباره ما

حسابداری دانشجویی

اطلاعیه ها و اخبار

ضوابط و مقررات

فرم ها

فناوری اطلاعات

پیوندها

دانشجویان برتر
| | | | | | | |

آموزش یکسان، ارزشیابی یکسان

آرشیو اطلاعیه
اطلاعیه های عمومی

 • اطلاعیه بررسی امکان تامین خوابگاه ( اسفند1401)
 • دعوت به جلسه آشنایی با پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف 1401
 • اطلاعیه درخواست خوابگاه خودگردان
 • اطلاعیه پذیرش دانشجو در سال تحصیلی1401-1400
 • اطلاعیه پرداخت شهریه ترم تابستان 1400-1399
 • اطلاعیه تسویه بسته اعتباری سوم- نیمسال دوم 99
 • دعوت به جلسه آشنایی با پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف
 • اطلاعیه پرداخت بسته اعتباری اول نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399
 • اطلاعیه تغییر تاریخ بسته اعتباری اول
 • اطلاعیه تغیر تاریخ بسته های اعتباری نیمسال دوم 1400-1399
 • اطلاعیه تعدیل شهریه در دوران همه گیری ویروس کرونا
 • اطلاعیه انتقال دفتر پردیس
 • اطلاعیه عدم امکان سرویس دهی حضوری به دانشجویان به دلیل جابجایی دفتر پردیس
 • تخصیص جایزه به دانشجویان برتر پردیس شریف
 • اطلاعیه پرداخت شهریه نیمسال دوم 1400-99
 • اطلاعیه بررسی امکان تأمین خوابگاه برای پردیس خودگردان تهران
 • اطلاعیه تسویه بسته اعتباری سوم شهریه ( ورودی های 99)
 • نحوه اخذ و استرداد شهریه در زمان مرخصی تحصیلی، انصراف از تحصیل و اخراج دانشجو
 • اطلاعیه پرداخت بسته دوم اعتباری شهریه نیمسال اول 1399-1400
 • اطلاعیه جلسه مجازی خوش آمدگویی و معارفه پردیس خودگردان دانشگاه ( ورودی های 1399)
 • اطلاعیه شماره 1 ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه صنعتی شریف
 • اطلاعیه پرداخت شهریه ثابت ( ورودی 1399)
 • اطلاعیه پرداخت شهریه ترم تابستان سال تحصیلی 98-99
 • اطلاعیه تغییرات موقت برخی از مقررات آموزشی در دانشگاه صنعتی شریف
 • اطلاعیه تعویق تسویه حساب هزینه دروس عملی نیمسال 982
 • اطلاعیه پرداخت اعتباری بسته دوم شهریه متغیر نیمسال 982
 • هم اندیشی مشترک میان دانشجویان و هیئت رئیسه پردیس خودگردان تهران
 • مصوبه شورای سرپرستان دانشگاه در نیمسال 982 پردیس خودگردان تهران
 • نحوه استفاده از کلاسهای مجازی (آموزش الکترونیکی)
 • اطلاعیه فعالیت همکاران دورکار
 • اطلاعیه تعدیل شهریه سال تحصیلی 99-98
 • اطلاعیه پرداخت شهریه علی الحساب / ثابت  نیمسال982
 • اطلاعیه تسویه حساب شهریه نیمسال981
 • اطلاعیه پرداخت قسط اول شهریه متغیر نیمسال 1-98
 • اطلاعیه شماره 2 پرداخت شهریه ورودی های 98
 • اطلاعیه شماره 1 پرداخت شهریه ورودی های 98
 • اطلاعیه تسویه حساب شهریه نیمسال 963
 • اطلاعیه تسویه حساب شهریه نیمسال اول96 -95
 • اطلاعیه تخفیف شهریه ترم تابستان 95
 • اطلاعیه تخفیف شهریه نیمسال بهمن 94
 • اطلاعیه پرداخت شهریه ترم تابستان 94
 • اطلاعیه تسویه شهریه نیمسال 2-93
 • اطلاعیه پرداخت شهریه ترم تابستان 1393
 • تسویه حساب شهریه نیمسال2-92