درباره ما

حسابداری دانشجویی

اطلاعیه ها و اخبار

ضوابط و مقررات

فرم ها

فناوری اطلاعات

پیوندها

دانشجویان برتر
| | | | | | | |

آموزش یکسان، ارزشیابی یکسان

آیین نامه

آیین نامه اعطای جایزه به دانشجویان ممتاز پردیس خودگردان تهران

در صورتی که دانشجوی پردیس خودگردان تهران، موفق به قرار گرفتن در میان سه نفر برتر دانشکده در یک نیمسال شود، علاوه بر اینکه مشمول تسهیلات شهریه دانشجویان ممتاز علمی در نیمسال بعدی خواهد بود، پردیس می تواند جایزه ای به این دانشجویان تقدیم نماید.
تبصره 1: ارزش ریالی این جایزه نمی تواند بیش از شهریه ثابت متناظر با سال ورود دانشجو باشد.
تبصره 2: رتبه بندی در مقایسه با دانشجویان دانشکده مربوطه که سال ورودی یکسان دارند، انجام می پذیرد.
تبصره 3: گذراندن حداقل 14 واحد پایه/اصلی/تخصصی در نیمسال مورد نظر (به جز نیمسال اول) الزامی است.
تبصره 4: در نیمسال اول گذراندن تمام واحدهایی که توسط دانشکده به دانشجویان تخصیص داده می‌شود، الزامی است. به عبارت دیگر در نیمسال اول دانشجو نباید حذف اضطراری (W) داشته باشد.
تبصره 5: تخصیص این جایزه حداکثر تا نیمسال هشتم مجاز است.